ติดต่อสอบถาม 02-157-2972 02-157-2973   เวลาทำงาน 8.30-17.30 น. จันทร์-เสาร์

ไกค์พาเดินตลาดจัดซื้อสินค้า
WITH THE GUEST PURCHASE ขั้นตอนการให้บริการ

ประเภทการให้บริการ

ทางเรามีบริการล่าม ที่สามารถช่วยลุกค้าในการต่อรองราคาสินค้า สั่งซื้อสินค้ากับทางร้านค้าหรือโรงงานจีนได้

รายละเอียด

บริการจองตั๋วเครื่องบิน บริการรับ-ส่งสนามบิน จองโรงแรม เดินตลาดจัดซื้อสินค้า

ค่าบริการ

ค่าล่าม 400 หยวน / วัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆลูกค้ารับผิดชอบจ่ายเอง เช่นค่ารถ ค่าอาหาร รวมถึงค่าอาหารของล่ามด้วย