เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน

บริการนำสินค้าจีน-ไทย

LOGISTICS SERVICE

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า จากจีนมาไทย (วิธีที่ 1 )
 1. ติดต่อสอบถามราคานำเข้า

 2. สมัครเปิดรหัสลูกค้า

 3. แจ้งจัดส่งสินค้ามายังโกดังจีน

 4. นับจากวันถัดไปที่สินค้าถูกจัดขึ้นตู้ ประมาณ3-5 วัน
  สินค้าถึงไทย(ยกเว้นวันหยุด)

นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย (วิธีที่ 2)
 1. ติดต่อสอบถามราคานำเข้า

 2. สมัครเปิดรหัสลูกค้า

 3. ชื่อผู้รับให้ลูกค้าแจ้งร้านค้าเขียน(S)ตามด้วยรหัส
  ลูกค้า ไว้หน้ากล่องให้ชัดเจน

 4. นับจากวันถัดไปที่สินค้าถูกจัดขึ้นตู้ ประมาณ 12-15 วัน
  สินค้าจัดส่งถึงโกดังไทย(ยกเว้นวันหยุด)