เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน

ค่าบริการนำเข้าสินค้า

แจ้งหมายเหตุพิเศษดังนี้

หากสินค้าสูญหาย

สามารถเคลมได้มากสุด
เป็นยอดค่าขนส่ง 3 เท่า
ของสินค้าแทรคนั้น

ค่าขนส่ง

ค่าขนส่งรวมเคลียร์ภาษี
ให้ลูกค้าแล้ว

สินค้าชิ้นเดียว

ถ้าสินค้าชิ้นเดียวที่ส่งทางรถหรือ
ทางเรือมีน้ำหนักมากกว่า 350KG
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โกดังล่วงหน้า
ก่อนจัดส่งสินค้ามายังโกดัง

ยอดค่าขนส่งสินค้า

หากลูกค้ามียอดค่าขนส่งสินค้า
ต่อล็อต 10,000 บาทขึ้นไป
ทางเราจัดส่งให้ฟรี(เฉพาะ
เขตกรุงเทพฯเท่านั้น)หาก
ค่าขนส่งต่อล็อตของลูกค้ายอด
ไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ทางเรากำหนด
แล้วให้ทางเราจัดส่งสินค้าให้
ทางเราจะเรียกเก็บค่ารถวิ่งตาม
ระยะทางที่จัดส่งสินค้าให้

ไม่รับส่งสินค้าที่เป็น
ของเหลว

ทางเราไม่รับส่งสินค้าที่เป็น
ของเหลว และสินค้าที่ผิดกฎหมาย

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

ก่อนจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าลงทะเบียน
สมัคร สมาชิกในระบบของเราก่อน