ติดต่อสอบถาม 02-157-2972 02-157-2973   เวลาทำงาน 8.30-17.30 น. จันทร์-เสาร์

เคลียร์ภาษีนำเข้าแบบครบวงจร
FCL CLEARANCE ขั้นตอนการให้บริการ

ลูกค้าต้องให้ข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อร้านค้า และสินค้าที่ต้องการนำเข้า

บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าพร้อมจัดการเคลียร์ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ - รวดเร็ว - ปลอดภัย

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์และอีเมล